Інформаційна система «Реєстр дозволів»
Логін:
Пароль:
Повна iнформацiя про дозвiл № 0107.17.05
Номер дозволу:
0107.17.05
КВЕД:
16.10.0
Орган, що видав дозвіл:
Територіальне управління по Вінницької області
Вид суб’єкта господарювання:
Фізична особа
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:
2165425277
Повна назва підприємства, організації, закладу:
Фізична особа - підприємець Харітонов Юрій Григорович
Адреса організації:
23521, Вінницька область, Шаргородський район, с. Пеньківка, вул. Казимірова, 3
Види робіт:
Експлуатація машин, механізмів, устаткування:
12
Застосування машин, механізмів, устаткування:
Машини, механізми, устаткування:
Статус дозволу:
Діючий
Строк дії дозволу:
5 Років
Дата видачі дозволу:
10.05.2017
Дата видачі дублікату:
Дата видачі переоформленого дозволу:
Срок дії дозволу продовженно до:
Номер переоформленого дозволу:
Наказ про анулювання дозволу:
Дата анулювання дозволу:
Коментар:
Адреса виробництва, розташування устаткування: 23521, Вінницька область Шаргородський район, с. Пеньківка, вул. Миру, 41