Інформаційна система «Реєстр дозволів»
Логін:
Пароль:
Повна iнформацiя про дозвiл № 0112.12.53
Номер дозволу:
0112.12.53
КВЕД:
11.10.1
Орган, що видав дозвіл:
Територіальне управління по Полтавської області
Вид суб’єкта господарювання:
Юридична особа
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:
20041662
Повна назва підприємства, організації, закладу:
Спільне підприємство «Полтавська газонафтова компанія»
Адреса організації:
36002, м.Полтава, Полтавська область, вул.Фрунзе, 153
Види робіт:
Експлуатація машин, механізмів, устаткування:
5
Застосування машин, механізмів, устаткування:
Машини, механізми, устаткування:
Статус дозволу:
Закінчився термін дії
Строк дії дозволу:
5 Років
Дата видачі дозволу:
26.03.2012
Дата видачі дублікату:
Дата видачі переоформленого дозволу:
Срок дії дозволу продовженно до:
Номер переоформленого дозволу:
Наказ про анулювання дозволу:
Дата анулювання дозволу:
Коментар: